Auteursrecht

1. Mijn werk

Marvelous Design maakt verschillende soorten illustraties. Elke illustratie van Marvelous Design wordt specifiek volgens de wensen van haar klanten gemaakt. Geen enkel project is hetzelfde wanneer deze worden gerealiseerd. Dit stimuleert de creativiteit en houdt het werk veelzijdig. Omdat Marvelous Design de maker is van alle illustraties, ook als dit in opdracht is van iemand, heeft Marvelous Design automatisch het auteursrecht op al haar werken, ook wel bekend als “copyright” in het Engels. Om deze rechten te verkrijgen is het niet nodig om het werk eerst te laten registreren.


2. Auteursrecht

Marvelous Design stelt het zeer op prijs dat je de illustraties aanspreken. Maar het is niet de bedoeling dat iemand deze gebruikt zonder dat Marvelous Design hiervoor toestemming heeft gegeven, ook niet als ‘inspiratie’. In Nederland heeft de wetgever hiervoor het auteursrecht opgesteld. Dit automatische auteursrecht houdt onder andere in dat Marvelous Design als maker het recht heeft tot openbaarmaking en het recht op verveelvoudiging. Bij openbaar maken moet je denken aan het plaatsen van een werk van een maker op een website. Bij verveelvoudiging moet je denken aan het kopiëren van het werk van de maker. Iemand mag dit alleen doen als diegene toestemming heeft gekregen van de maker, in dit geval is Marvelous Design de maker. Deze rechten worden niet verkregen door de naam van de maker bij het werk te vermelden.


3. Licentie

Samen kunnen we afspreken of je het werk mag gebruiken en op welke manier. Hier zal een vergoeding tegenover staan. We leggen onze afspraken dan vast in een licentieovereenkomst. De eigendom van het auteursrecht blijft nog steeds van Marvelous Design, maar Marvelous Design geeft je dan toestemming om het werk op een bepaalde afgesproken manier en voor een termijn openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De licentie kan op basis van exclusiviteit worden verstrekt. Dit houdt in dat Marvelous Design niemand anders dezelfde rechten geef ten aanzien van een specifiek werk.


4. Inbreuk

Wanneer je een illustratie van Marvelous Design openbaar hebt gemaakt of hebt verveelvoudigd zonder dat Marvelous Design hiervoor toestemming heeft gegeven, is er sprake van een inbreuk makende handeling waarvoor je aansprakelijk bent. Zoals je uit bovenstaande tekst zult begrijpen loopt Marvelous Design door deze inbreuk schade op doordat er geen vergoeding is ontvangen uit de licentieovereenkomst. Hierdoor is degene die de inbreuk pleegt verplicht om aan Marvelous Design deze schade te vergoeden. Marvelous Design zal dus de kosten hiervoor in rekening moeten brengen. 

Laten we ervoor zorgen dat het niet zover hoeft te komen; neem bij interesse in een illustratie contact op via info@marvelousdesign.nl


E-mail verzonden